Kurser, workshops & Föreläsningar
Tillbaka till föregående sida

Nu har så många frågat mig om workshops ...
och nu känner jag att jag vill respondera förfrågningarna!


Till hösten kommer jag att erbjuda ONLINE grundkurs i Human Design & vägledning i Gene Keys. Individuellt som tidigare, men också i grupp via ZOOM.  Jag vill också öppna upp för mer process-orienterade möten med HD & GK som utgångspunkt.

Se nedan några tänkbara alternativ!

1) Är du intresserad av grundkurs i Human Design (den teoretiska kurs som krävs om du skulle vilja bli Analytiker via International Human Design School, Usa)? Läs mer om kursen under "Upplägg och Priser" men vet att handledningstillfällena då blir två timmar om vi blir en mindre grupp. Priset blir lägre (eftersom vi är en grupp), och jag återkommer med exakt pris när jag ser intresset.

2) Process-grupp som baseras på din desing/Gene Keys. D v s jag inleder med reflektion kring en gennyckel som är aktuell, andra tankar och erfarenheter. Därefter öppnar vi för "att dela" och jag vägleder utifrån det "flow som uppstår". Återknyter till den talandes design och gennycklar för att kasta förklaringsljus över delningen. Jag flikar in med "matnyttig kunskap" när så passar. 2 tim/ggr (t e x 5 tillfällen först med möjlighet till fortsättning.

3) Fokus på Gyllne Stigen och de elva gennycklar som hör till detta system.
Här krävs mycket självstudier och framförallt tid för kontemplation mellan våra "träffar". Vanligtvis vägleder jag Gyllne Stigen individuellt, vilket jag också gör i fortsättningen för den som vill. Då använder vi ca 15 timmar för hela stigen, fördelade med t ex var fjortonde dag. Men med egenstudier och egna förberedelser (utifrån Richard Rudds litteratur) kommer våra gruppträffar mer att handla om att introducera till Gyllne Stigen och vartefter vägen DELA processen med varandra. (2 tim/session)


ÄR NÅGOT LOCKANDE?
Hör gärna av dig, så att jag får en uppfattning om intresset? (Inget är bindande i det här skedet). Jag återkommer också med priser när jag vet lite mer om tänkbara gruppstorlekar. Du kan använda kontaktformuläret eller skriva till carin@conspirito.se

Att leva din Essens